Informacja na temat imprez organizowanych przez SOKiBP

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i wprowadzonymi ograniczeniami w działalności instytucji kultury informujemy, że część imprez plenerowych, tradycyjnie organizowanych przez SOKiBP, nie odbędzie się. Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej, która odbyła się 12 maja, w ramach zmian w budżecie Gminy Jaworzyna Śląska zmniejszono środki finansowe dla SOKiBP o łączną kwotę 128.700,00 zł. Środki przesunięte zostały na realizację zadań publicznych realizowanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na działania promocyjne gminy, w tym zakup nagród konkursowych m.in. od przedsiębiorców lokalnych.

Mając na uwadze powyższe, informujemy, że oprócz tradycyjnych imprez, które SOKiBP organizował w okresie marzec-maj, w roku 2020 nie odbędą się następujące imprezy: Dni Jaworzyny Śląskiej 2020, impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka, Piknik Rodzinny Solidarności, Obóz średniowieczny w Nowicach oraz inne, pomniejsze lub współorganizowane przedsięwzięcia z udziałem SOKiBP.

W przypadku wyścigu kolarstwa górskiego dla dzieci Grand Prix MTB Solidarności, Festiwalu Piosenki Rozbrykanej oraz Dożynek Gminnych oraz imprez organizowanych zwyczajowo w III kwartale roku, termin i forma organizacji imprez uzależniona będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej i związanych z nią ograniczeń.

Jednocześnie informujemy, że w związku z zapowiedzianym znoszeniem ograniczeń działalności instytucji kultury od 18 maja 2020 r., oczekujemy na wytyczne MKiDN w zakresie możliwości wznowienia zajęć zespołów i grup artystycznych. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej i profilów w mediach społecznościowych.