Sekcje

Rytmika z elem. logorytmiki

Rytmika to zajęcia wspierające rozwój muzyczny dzieci, przeznaczone dla dzieci w wieku od 4/5 lat. Głównym celem zajęć jest wzbudzenie w dzieciach ciekawości muzycznej, która z czasem przekształca się w świadome przeżywanie muzyki. Podczas zajęć dzieci uczestniczą w zabawach muzyczno-ruchowych, które wspierają rozwój koncentracji, poprawiają pamięć, kształtują kulturę muzyczną i słuch dziecka, a także zachęcają do aktywności ruchowej i mają korzystny wpływ na motorykę. Podczas zajęć dzieci wykonują ćwiczenia pochodzenia gimnastyczno-tanecznego oraz ćwiczenia polegające na umiejętności dostosowania ruchu ciała do czasu trwania dźwięku, uczestniczą w zabawach przy akompaniamencie muzycznym i ćwiczeniach z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Zajęcia nie tylko zaspokajają potrzebę ruchu dziecka, ale także uwrażliwiają je na kontakt z muzyką i mają działanie relaksacyjne. Wprowadzone w trakcie zajęć elementy logorytmiki m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne czy słuchowe korzystnie wpływają na rozwój mowy u dziecka, prawidłową artykulacje głosek i usprawnienie narządów artykulacyjnych.

Skip to content