Harmonogram zajęć SOKiBP

Informujemy, że w związku z przekazaniem SOKiBP Centrum Aktywności Kulturalnej i Społecznej przy ul. Wolności 23 b w Jaworzynie Śląskiej, rozpoczynamy przeprowadzkę do nowego miejsca, przeznaczonego na naszą działalność statutową. Po zmianie siedziby i odpowiednim wyposażeniu centrum, od września br. planujemy wznowić dotychczasowe zajęcia sekcji, klubów i kół zainteresowań oraz spotkań w ramach projektów prowadzonych przez SOKiBP. Od września nasza działalność będzie prowadzona w nowym Centrum oraz na sali konferencyjnej, w budynku przy ul. Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej. Nowy harmonogram zajęć zostanie opublikowany w okresie wakacyjnym.

W związku z powyższymi zmianami, a także z brakiem możliwości zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych w dotychczasowym miejscu prowadzenia zajęć, informujemy, że w tym roku nie będą organizowane stacjonarne zajęcia wakacyjne dla dzieci. W ramach naszego tradycyjnego cyklu „Lato z SOKiBP” będziemy organizować natomiast wycieczki dla dzieci. Bliższe informacje o terminach i miejscach docelowych wycieczek oraz warunków organizacyjnych, podamy Państwu w połowie czerwca. Jest to ściśle związane z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju.

W czerwcu wznawiamy zajęcia Formacji Tanecznej „Fart”, które odbywają się w hali sportowo-edukacyjnej przy ul. Świdnickiej 15 a w Jaworzynie Śląskiej. Zajęcia wznowione są wyłącznie dla dotychczasowych uczestników. Od września 2020 r. będzie prowadzono rekrutacja dla chętnych dzieci, do zespołu tanecznego.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, gdyż w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju powyższe ustalenia mogą ulec zmianie!

Prosimy  zapoznanie się z Regulaminem zajęć prowadzonych przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Jaworzynie Śląskiej. Regulamin znajduje się także na tablicy ogłoszeń SOKiBP.

Regulamin zajęć – do pobrania (dokumenty pdf):

Szczegółowych informacji na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 504 088 676 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00.

Uwaga! Poniższy harmonogram  może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.
Prosimy rodziców dzieci, które chcą uczestniczyć w naszych zajęciach o stawienie się na pierwsze zajęcia razem ze swoimi podopiecznymi w celu dopełnienia formalności!

Uwaga! Harmonogram zajęć nie obowiązuje podczas wakacji i ferii zimowych! Chętnych do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z instruktorami.

Zajęcia odpłatne:

  • Indywidualna nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard, akordeon, pianino) – 120 zł miesięcznie.
  • Kurs języka angielskiego dla dorosłych – 100 złotych miesięcznie.
  • Sensoplastyka – 10 zł za (zajęcia organizowane periodycznie).
  • Aerobic – 5 zł za pojedyncze zajęcia, wstęp na podstawie wykupionego karnetu miesięcznego.

Odpłatności za zajęcia zgodnie z cennikiem można regulować w kasie SOKiBP (Biblioteka Publiczna, ul. Wolności 2a/01, Jaworzyna Śląska) w następujące dni:

  • Poniedziałek 10:00-17:00
  • Wtorek 10:00-17:00
  • Czwartek 10:00-17:00
  • Piątek 9:00-16:00

bądź przelewem na konto bankowe SOKiBP w Santander Bank Polska S.A. nr 42 1090 2369 0000 0006 0201 8514, w terminach określonych w Regulaminie zajęć. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczęszczającego oraz nazwę zajęć.


Poniedziałek:

14:00 – 14:45 Studio wokalne M. Jabłońskiego, Nauka śpiewu, grupa dzieci klasy I-III – A

15:30 – 16:15 Studio wokalne M. Jabłońskiego, Nauka śpiewu, grupa dzieci klasy IV-VI – A

14:45 – 17:45 Nauka gry na gitarze klasycznej, zajęcia indywidualne – A

17:45 – 19:15 Studio wokalne M. Jabłońskiego, Nauka śpiewu, grupa młodzież klasy VII i starsi – A

14:45– 15:45 Sekcja origami – B

18:00 – 18:45 Aerobik – E


Wtorek:

11:30 – 15:30 Nauka gry na pianinie, zajęcia indywidualne  – A

14:30 – 15:30 Sekcja plastyczna, grupa dzieci – F

15:45 – 17:15 Sekcja plastyczna, grupa dzieci starsze – F

16:00 – 17:30 Kurs języka angielskiego dla dorosłych – C


Środa:

15:00 – 16:00 Kącik gier planszowych – F

19:30 – 21:30 Trening GRH Rota św. Barbary  – D


Czwartek:

15:15 – 16:00 Rytmika z el. logorytmiki, grupa dzieci 5-7 lat – D

15:00 – 18:00 Zespół ludowy „Jaworzynianie” – F

16:00 – 17:30 Formacja taneczna „FART” (od 7 lat)  – D

18:00 – 18:45 Aerobik – E


Lokalizacja:

A – mały budynek SP przy ul. Mickiewicza, II piętro, sala nr 27;

B – Biblioteka Publiczna, ul. Wolności 2a/01;

C – SP, budynek przy ul. Jana Pawła II, sala nr 20;

D – Hala sportowo-widowiskowa, ul. Świdnicka 15a;

E – Sala gimnastyczna SP, ul. Mickiewicza 10;

F – mały budynek SP przy ul. Mickiewicza, parter, sala nr 22;

Dodaj komentarz