Harmonogram zajęć SOKiBP

Informujemy, że w związku z obowiązującymi obostrzeniami, część zajęć organizowanych przez SOKiBP zostaje zawieszona. Odbywają się przygotowania zespołów do wydarzeń artystycznych (zespół „Fart”, zespół „Jaworzynianie” i zespoły muzyczne). Zajęcia w pełni zostaną wznowione od września’2021 r. z uwzględnieniem wymagań sanitarnych.

W związku z epidemią COVID-19 prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, gdyż w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju powyższe ustalenia mogą ulec zmianie!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, podczas zajęć w SOKiBP będą obowiązywały zasady, które wiążą się z koniecznością spełnienia obowiązujących wymagań oraz zapewnienia dzieciom, rodzicom i pracownikom bezpiecznych i przyjaznych warunków przebywania w obiektach SOKiBP. Zastrzegamy możliwość modyfikacji i aktualizacji przedstawionych zasad, w zależności od aktualnej sytuacji prawnej.

Poniżej zamieszczamy wykaz najważniejszych zasad, będących skrótem powyższego dokumentu:

ZASADY DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ I OPIEKUNÓW W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie przez uczestnika lub opiekuna prawnego/ rodzica formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) oraz oświadczenia – Formularz o stanie zdrowia i oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami korzystania z zajęć w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej – do pobrania pdf
 2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie uczestnicy pełnoletni lub dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno uczestniczyć w zajęciach.
 3. Zajęcia odbywają się w mniej licznych grupach (liczba uczestników zależy od powierzchni pomieszczenia, w którym prowadzone są zajęcia:
  • a) sekcja plastyczna – maks. 15 osób
  • b)  sekcja origami – maks. 15 osób
  • c) nauka śpiewu – maks. 15 osób
  • d) aerobik – maks. 20 osób
  • e) próby zespołu Fart – maks. 32 osoby
  • f) rytmika – maks 15 osób
 4. Na zajęcia przychodzimy o ustalonej wg Harmonogramu zajęć godzinie – nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem zajęć. Uczestnicy zajęć nie przynoszą na zajęcia przedmiotów nie związanych z zajęciami.
 5. Obowiązuje zakaz przebywania w salach zajęciowych lub na korytarzach osób trzecich.
 6. Stosowanie maseczek ochronnych oraz zachowanie dystansu społecznego wewnątrz obiektów SOKiBP obowiązuje zarówno uczestników zajęć jak i rodziców/opiekunów
 7. Uczestników zajęć obowiązuje dezynfekcja rąk i zasłanianie ust i nosa wewnątrz obiektów, w których prowadzone są zajęcia.
 8. Podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do zasad dystansu społecznego (zachowywać odpowiednią odległość, nie wchodzić w bezpośredni kontakt z innymi, nie witać się poprzez uścisk dłoni) oraz ogólnych zasad higieny (regularne mycie rąk wodą z mydłem, unikanie dotykania twarzy rękoma, zasłanianie twarzy podczas kichania).

Zapoznaj się też z Regulaminem zajęć

Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem zajęć prowadzonych przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Jaworzynie Śląskiej, znajdującym się poniżej.

REGULAMIN ZAJĘĆ SOKIBP

Szczegółowych informacji na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 504 088 676 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00.

Uwaga! Poniższy harmonogram  może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.
Prosimy rodziców dzieci, które chcą uczestniczyć w naszych zajęciach o stawienie się na pierwsze zajęcia razem ze swoimi podopiecznymi w celu dopełnienia formalności!

Ważne!

Harmonogram zajęć nie obowiązuje podczas wakacji i ferii zimowych!


WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA

 • Indywidualna nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard, akordeon, pianino) – 150 zł miesięcznie.
 • Sensoplastyka – 20 zł za (zajęcia organizowane periodycznie).
 • Aerobic – 5 zł za pojedyncze zajęcia, wstęp na podstawie wykupionego karnetu miesięcznego.

Odpłatności za zajęcia zgodnie z cennikiem można regulować w kasie SOKiBP (Biblioteka Publiczna, ul. Wolności 2a/01, Jaworzyna Śląska) w następujące dni:

 • Poniedziałek 10:00-17:00
 • Wtorek 10:00-17:00
 • Czwartek 10:00-17:00
 • Piątek 9:00-16:00

bądź przelewem na konto bankowe SOKiBP w Santander Bank Polska S.A. nr 42 1090 2369 0000 0006 0201 8514, w terminach określonych w Regulaminie zajęć. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczęszczającego oraz nazwę zajęć.


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Uwaga!

Informujemy, że w związku z obowiązującymi obostrzeniami, część zajęć organizowanych przez SOKiBP zostaje zawieszona. Zajęcia w pełni zostaną wznowione od września’2021 r. z uwzględnieniem wymagań sanitarnych.

Poniedziałek

Sekcja origami grupa I – 12:45-13:45 – Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, ul. Wolności 23b
Aerobic dla Pań – 17:30-18:15 – sala konferencyjna, Stadion Miejski, ul. Sportowa 1

Wtorek

Sekcja plastyczna grupa I – 14:00-15:30 – Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, ul. Wolności 23b
Nauka gry na pianinie – 11:45-17:45 – sala konferencyjna, Stadion Miejski, ul. Sportowa 1

Środa

Sekcja origami grupa II – 14:00-15:00 – Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, ul. Wolności 23b
Kącik gier planszowych – 15:00-16:00 – Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, ul. Wolności 23b

Czwartek


Nauka gry na gitarze – 14:15-15:00 – sala konferencyjna, Stadion Miejski, ul. Sportowa 1
Zespół „Jaworzynianie” – 15:00-17:00 – Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, ul. Wolności 23b
Nauka śpiewu – grupa młodsza – 15:00-15:45 – sala konferencyjna, Stadion Miejski, ul. Sportowa 1
Nauka śpiewu – grupa starsza – 15:45-17:15 – sala konferencyjna, Stadion Miejski, ul. Sportowa 1
Rytmika dla dzieci – 15:00-15:45 – hala sportowo-edukacyjna, ul. Świdnicka 15a
Formacja taneczna „Fart” – 16:00-17:30 – hala sportowo-edukacyjna, ul. Świdnicka 15a
Aerobic dla Pań – 17:30-18:15 – sala konferencyjna, Stadion Miejski, ul. Sportowa 1
Trening GRH Rota Św. Barbary – 20:00-22:00 – sala konferencyjna, Stadion Miejski, ul. Sportowa 1

Piątek

Sekcja plastyczna grupa II – 13:45-15:15 – Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, ul. Wolności 23b

Dodaj komentarz

Skip to content