Harmonogram zajęć SOKiBP

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, podczas zajęć w SOKiBP obowiązują zasady bezpieczeństwa w celu spełnienia obowiązujących wymagań oraz zapewnienia dzieciom, rodzicom i pracownikom bezpiecznych i przyjaznych warunków przebywania w obiektach SOKiBP. Zastrzegamy możliwość modyfikacji i aktualizacji przedstawionych zasad, w zależności od aktualnej sytuacji prawnej.

Poniżej zamieszczamy wykaz najważniejszych zasad, będących skrótem powyższego dokumentu:

ZASADY DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ I OPIEKUNÓW W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie uczestnicy pełnoletni lub dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno uczestniczyć w zajęciach.
 2. Na zajęcia przychodzimy o ustalonej wg Harmonogramu zajęć godzinie – nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem zajęć. Uczestnicy zajęć nie przynoszą na zajęcia przedmiotów nie związanych z zajęciami.
 3. Uczestników zajęć obowiązuje dezynfekcja rąk.
 4. Podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.

Zapoznaj się z Regulaminem zajęć

Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem zajęć prowadzonych przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Jaworzynie Śląskiej, znajdującym się poniżej.

REGULAMIN ZAJĘĆ SOKIBP

Szczegółowych informacji na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 504 088 676 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00.

Uwaga! Poniższy harmonogram  może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.
Prosimy rodziców dzieci, które chcą uczestniczyć w naszych zajęciach o stawienie się na pierwsze zajęcia razem ze swoimi podopiecznymi w celu dopełnienia formalności!

Ważne!

Harmonogram zajęć nie obowiązuje podczas wakacji i ferii zimowych!


WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA

 • Indywidualna nauka gry na instrumentach – 150 zł miesięcznie.
 • Sensoplastyka – 20 zł za (zajęcia organizowane periodycznie).
 • English Club – 100 zł miesięcznie

Odpłatności za zajęcia zgodnie z cennikiem można regulować w kasie SOKiBP (Biblioteka Publiczna, ul. Wolności 2a/01, Jaworzyna Śląska) w następujące dni:

 • Poniedziałek 10:00-17:00
 • Wtorek 10:00-17:00
 • Czwartek 10:00-17:00
 • Piątek 9:00-16:00

bądź przelewem na konto bankowe SOKiBP w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A numer 16 1020 5138 0000 9102 0499 8839, w terminach określonych w Regulaminie zajęć. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczęszczającego oraz nazwę zajęć.


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Poniedziałek

Sekcja origami – 13:00-14:00 – Biblioteka Publiczna, ul. Wolności 2a/01
English Club – 16:00-16:30 – Grupa młodsza „0” – sala konferencyjna, Stadion Miejski, ul. Sportowa 1
English Club – 16:45 – 17:30 – Grupa starsza „1 kl.” – sala konferencyjna, Stadion Miejski, ul. Sportowa 1
Zumba fitness – 18:30-19:30 – sala konferencyjna, Stadion Miejski, ul. Sportowa 1 – wynajem sali – płatności i informacje na temat udziału bezpośrednio u instruktora zajęć.

Wtorek

Sekcja plastyczna – 14:40-16:10 – Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, ul. Wolności 23b
Nauka gry na pianinie – sala konferencyjna, Stadion Miejski, ul. Sportowa 1

Środa

Kącik gier planszowych – 15:00-16:00 – Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, ul. Wolności 23b
Aerobic dla Pań – 18:30-19:30 – sala konferencyjna, Stadion Miejski, ul. Sportowa 1 – wynajem sali – płatności i informacje na temat udziału bezpośrednio u instruktora zajęć.

Czwartek

Zespół „Jaworzynianie” – 15:00-17:00 – Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, ul. Wolności 23b
Rytmika dla dzieci (7-8 lat)- 15:00-15:45 – hala sportowo-edukacyjna, ul. Świdnicka 15a

Rytmika dla dzieci ( 4-6 lat) – 16:00- 16:45 – hala sportowo-edukacyjna, ul. Świdnicka 15a
Formacja taneczna „Fart” – 16:00-17:30 – hala sportowo-edukacyjna, ul. Świdnicka 15a
Trening GRH Rota Św. Barbary – 20:00-22:00 – sala konferencyjna, Stadion Miejski, ul. Sportowa 1

Dodaj komentarz

Skip to content