Dzień Działacza Kultury

Z okazji Dnia Działacza Kultury, który obchodzony jest 29 maja, składamy serdeczne życzenia wszystkim biorącym udział w tworzeniu i upowszechnianiu wartości kulturalnych. Dziękujemy instruktorom, członkom zespołów i organizacji pozarządowych, artystom zrzeszonym przy instytucjach kultury oraz niezależnym.

Szczególne podziękowania kierujemy do pracowników lokalnych instytucji kultury, instruktorów, muzealników, bibliotekarzy, animatorów, lokalnych działaczy. Dziękujemy za trud włożony w dbałość o naszą historię, krzewienie i rozwój lokalnej kultury, kultywowanie tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.

W tym trudnym dla wszystkich okresie, życzymy wytrwałości, cierpliwości i zapału do podejmowania nowych wyzwań.

Dyrekcja i pracownicy
Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Jaworzynie Śląskiej