Sekcja plastyczna

Podczas zajęć dzieci poznają różnorodne tajniki technik plastycznych, uczą się poczucia estetyki, a także posługiwania się narzędziami plastycznymi, zapoznają się również z podstawowymi pojęciami ze świata sztuki m.in. takimi jak perspektywa, kompozycja, kontrast, pejzaż, kolaż czy abstrakcja oraz sylwetkami słynnych artystów. Uczestnicy zajęć zaznajamiają się też z niekonwencjonalnymi technikami plastycznymi, dzięki którym próbują nowych sposobów malowania i rysowania oraz chętnie wyzwalają w sobie ekspresję twórczą.  Na zajęciach plastycznych jest również czas na eksperymentowanie kolorami, fakturami i różnorodnymi materiałami plastycznymi. Dzieci podczas tworzenia swoich dzieł plastycznych nie tylko usprawniają zdolności manualne, ale także pobudzają swoją wyobraźnię i pomysłowość, poprzez działania twórcze wyrażają uczucia i myśli.

Skip to content