„Marzanna’2021” – zapraszamy do udziału w konkursie

Po śniegu już ani śladu, więc najwyższa pora, aby pożegnać zimę. Jak co roku zapraszamy Państwa do udziału w konkursie na najładniejszą i pomysłowo wykonaną Marzannę. Konkurs skierowany jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i rodzin z Gminy Jaworzyna Śląska. Kukły – Marzanny będące personifikacją odchodzącej zimy należy dostarczyć do sekretariatu SOKiBP w Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej (ul. Wolności 23 b w Jaworzynie Śląskiej) do 18 marca br. Do pracy należy załączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Przyjmujemy zarówno prace grupowe jak i indywidualne.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu:

Wiosenny Konkurs „Marzanna’2021”

Karty zgłoszenia (pdf)

„Marzanna to nazwa kukły, symbolizującej zimę, którą w rytualny sposób palono bądź topiono, aby przywołać wiosnę. Zwyczaj ten, zakorzeniony w słowiańskich obrzędach ofiarnych, miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Kukłę wykonywano ze słomy, owijano białym płótnem, zdobiono wstążkami i koralami. Tradycja nakazywała, aby dziecięcy orszak, z marzanną i zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł wszystkie domy we wsi. Po drodze podtapiano marzannę w każdej wodzie, jaka się nadarzyła. Wieczorem kukłę przejmowała młodzież. W świetle zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano marzannę ze wsi, podpalano i wrzucano do wody.”

Skip to content