Konkurs na najładniejszą i najciekawszą zakładkę do książki

ksiazkiZ okazji Światowego Dnia Książki, który obchodzimy 23 kwietnia 2015 roku, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najładniejszą i najciekawsza zakładkę do książki. Wielokrotnie organizowaliśmy wystawy zakładek przypadkowo pozostawionych przez czytelników w książkach naszej Biblioteki: biletów, rachunków, zapisków, pocztówek itp. Tym razem proponujemy własnoręczne wykonanie tego bardzo pożytecznego gadżetu każdego szanującego się czytelnika.

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

  • promocja czytelnictwa,
  • zainteresowanie dzieci książką,
  • rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych u dzieci,
  • rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci.

Postanowienia ogólne:

1.   Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z Gminy Jaworzyna Śląska.
2.  Zakładka powinna być wykonana samodzielnie w dowolnej technice plastycznej.
3.  Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych:
a)  przedszkole,
b)  szkoła podstawowa,
b)  gimnazjum.

4. Prace konkursowe należy dostarczyć do  Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3. Do pracy należy załączyć kartę zgłoszenia.

5.  Termin nadsyłania prac upływa 28 maja 2015 r.
6. Termin ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród:  30 maja 2015 r. podczas Pikniku Parafialnego.
7.  Miejsce uroczystości wręczenia nagród: plac za Kościołem, przy ul. Towarowej.

Pozostałe zasady:

1. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przez jury.
2. Nagrody i dyplomy nie będą wysyłane pocztą, należy je odebrać osobiście w dniu 30 maja 2015 r.

3.Wszystkie prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do dysponowania nimi bez zgody autora.
4. Organizator ma prawo do publikowania danych osobowych osób, które nadesłały prace.
5. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę w danej kategorii wiekowej.

Organizator konkursu:

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna
ul. Powstańców 3  58-140 Jaworzyna Śląska
tel..: 74-85-84-136
www.sokibp.pl

Do pobrania: Karta zgłoszenia