Informacja o zmianie siedziby i zajęciach stacjonarnych

Informujemy, że w związku z przekazaniem SOKiBP Centrum Aktywności Kulturalnej i Społecznej przy ul. Wolności 23 b w Jaworzynie Śląskiej, rozpoczynamy przeprowadzkę do nowego miejsca, przeznaczonego na naszą działalność statutową. Po zmianie siedziby i odpowiednim wyposażeniu centrum, od września br. planujemy wznowić dotychczasowe zajęcia sekcji, klubów i kół zainteresowań oraz spotkań w ramach projektów prowadzonych przez SOKiBP. Od września nasza działalność będzie prowadzona w nowym Centrum oraz na sali, w budynku przy ul. Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej. Nowy harmonogram zajęć zostanie opublikowany w okresie wakacyjnym.

W związku z powyższymi zmianami, a także z brakiem możliwości zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych w dotychczasowym miejscu prowadzenia zajęć, informujemy, że w tym roku nie będą organizowane stacjonarne zajęcia wakacyjne dla dzieci. W ramach naszego tradycyjnego cyklu „Lato z SOKiBP” będziemy organizować natomiast wycieczki dla dzieci. Bliższe informacje o terminach i miejscach docelowych wycieczek oraz warunków organizacyjnych, podamy Państwu w połowie czerwca. Jest to ściśle związane z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Zajęcia fart jaworzyna Śląska

W czerwcu wznowione zostały zajęcia Formacji Tanecznej „Fart”, które odbywają się w hali sportowo-edukacyjnej przy ul. Świdnickiej 15 a w Jaworzynie Śląskiej. Zajęcia wznowione są wyłącznie dla dotychczasowych uczestników. Od września 2020 r. będzie prowadzono rekrutacja dla chętnych dzieci, do zespołu tanecznego.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, gdyż w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju powyższe ustalenia mogą ulec zmianie!

Skip to content