Zespól „Fart” – nagranie do “WORK it OUT” w Muzeum Kolejnictwa

Dzisiaj nasz zespół taneczny „Fart” wziął udział w nagraniu w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej
Muzeum zgłosiło swój akces do wydarzenia taneczno-muzycznego “WORK it OUT” Dzień Kultury Przemysłowej. To europejskie wydarzenie w niekonwencjonalny sposób promuje dziedzictwo industrialne w ramach Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego ERIH. Dzisiaj o godzinie 15:00 w muzeach na terenie całej Europy grupy taneczne wykonały układ do tego samego motywu muzycznego. Nagranie wideo z naszym występem w jaworzyńskim muzeum już niedługo będzie można podziwiać w Internecie.
Wizytę w Muzeum wykorzystaliśmy też do krótkiej sesji fotograficznej z zabytkami w tle.

Skip to content